برچسب زده شده: «روز حکیمیه

گرامیداشت «روز جهانی مسجد» در مجتمع فرهنگی حکیمیه

گرامیداشت «روز جهانی مسجد» در مجتمع فرهنگی حکیمیه

گرامیداشت «روز جهانی مسجد» در مجتمع فرهنگی حکیمیه مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه در ادامه فعالیت های فرهنگی هنری و در راستای جشنواره تابستانی ویژه برنامه روز جهانی مسجد را برگزار می کند. گرامیداشت «روز...