برچسب زده شده: روز شهید

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمراسم گرامیداشت روز دانشجو عصر دوشنبه 13 آذر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراسم...

روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی با حضور قالیباف

روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی با حضور قالیباف

روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی با حضور قالیباف روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی با حضور قالیباف (image) روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی با حضور قالیباف