برچسب زده شده: روز گفت

روحانی روز ملی ژاپن را تبریک گفت

روحانی روز ملی ژاپن را تبریک گفت

روحانی روز ملی ژاپن را تبریک گفتروحانی فرا رسیدن سالروز تولد امپراطور و روز ملی ژاپن را تبریک گفت: روحانی روز ملی ژاپن را تبریک گفت روحانی فرا رسیدن سالروز تولد امپراطور و روز...

روحانی روز ملی چاد را تبریک گفت

روحانی روز ملی چاد را تبریک گفت

روحانی روز ملی چاد را تبریک گفترییس جمهوری در پیامی به «ادریس دیبی اتنو» رییس جمهوری چاد، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم چاد تبریک گفت و ابراز...