برچسب زده شده: روسیه ایجاد

روسیه: گذرگاه امن برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی ایجاد می‌شود

روسیه: گذرگاه امن برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی ایجاد می‌شود

روسیه: گذرگاه امن برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی ایجاد می‌شودوزارت دفاع روسیه از ایجاد گذرگاه امن برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی دمشق خبر داد. روسیه: گذرگاه امن برای خروج غیرنظامیان از غوطه...

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران با حضور در سفارت روسیه در تهران و امضاى دفتر یادبود گفت:...