برچسب زده شده: روش خیابان

روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسداران

روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسداران

روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسدارانیک خبرنگار مشاهدات عینی از اتفاقات شب گذشته در خیابان پاسداران را تشریح و از تلاش دراویش تقلبی برای ایجاد یک انفجار بزرگ در این...