برچسب زده شده: «رولز «تهران

از «رولز رویس» پهلوی تا جشنواره‌ی «تهران زیبا»

از «رولز رویس» پهلوی تا جشنواره‌ی «تهران زیبا»

«با تعمیر “رولز رویس” پهلوی؛ این ماشین قدیمی و ارزشمند پس از 30 سال در سلامت کامل، در موزه‌ی خودروی مجموعه‌ی نیاوران به نمایش درمی‌آید.» آهنگ جدید مد روز