برچسب زده شده: رونالدو نخواهد

زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت

زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت

زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفتسرمربی رئال مادرید معتقد است پرونده مالیاتی رونالدو روی عملکرد او تاثیری نخواهد داشت. زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت سرمربی...