برچسب زده شده: «رُبانِ خونی»

«رُبانِ خونی»

«رُبانِ خونی»

«رُبانِ خونی»انتظار می‌رود از مسئولان که بجای سرپوش نهادن بر روی مشکلات، سعی در حل مشکلات زلزله زدگان داشته باشند و امیدواریم در آینده بجای قیچی کردن ربان‌های نمادین، پروژه‌هایی افتتاح شود که تا...