برچسب زده شده: رژه انقلاب

رژه قدرت اجتماعی انقلاب

رژه قدرت اجتماعی انقلاب

رژه قدرت اجتماعی انقلاباقبال به یک حکومت دینی در کشور در جریان انقلاب اسلامی بروز و ظهور عینی داشته و در دو شعار اصلی انقلاب یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه...