برچسب زده شده: رژه دریایی

رژه دریایی نیروی دریایی ارتش آغاز شد

رژه دریایی نیروی دریایی ارتش آغاز شد

رژه دریایی یگان های مختلف سطحی، زیر سطحی و هوایی نیروی دریایی ارتش کشورمان آغاز شد. تکنولوژی جدید ورزش و زندگی