برچسب زده شده: رژیم غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزهمنابع خبری بامداد شنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر «رفح» واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند. حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه منابع خبری...

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس در جنوب غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس در جنوب غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس در جنوب غزه حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس در جنوب غزه حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس در جنوب غزه

یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه

یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه

یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزهبمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) در چندین نوبت مواضع مقاومت و منازل مسکونی در نوار غزه را بمباران کردند و قایق‌های جنگی این رژیم نیز به سوی ماهیگیران فلسطینی...

بمباران شدید رژیم صهیونیستی علیه مواضع مقاومت در غزه

بمباران شدید رژیم صهیونیستی علیه مواضع مقاومت در غزه

بمباران شدید رژیم صهیونیستی علیه مواضع مقاومت در غزه بمباران شدید رژیم صهیونیستی علیه مواضع مقاومت در غزه بمباران شدید رژیم صهیونیستی علیه مواضع مقاومت در غزه

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزه

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزه

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزهنظامیان صهیونیست شهر «خان یونس» در جنوب نوار غزه را مورد حمله توپخانه ای قرار دادند. حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزه نظامیان صهیونیست شهر «خان یونس» در جنوب...

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه توپخانه رژیم صهیونیستی محله «حاره‌المصریین» واقع در شهرک «بیت‌حانون» در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه (image) توپخانه رژیم...