برچسب زده شده: «رکاب کسب

تیم «رکاب سبز» دانشگاه فردوسی مشهد رتبه برتر نوآوری را کسب کرد

تیم «رکاب سبز» دانشگاه فردوسی مشهد رتبه برتر نوآوری را کسب کرد

تیم رکاب سبز دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین دوره مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست بالاترین امتیاز نوآوری را به دست آورد. دانلود موزیک دانلود نرم افزار