برچسب زده شده: ریشتری

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند. زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند.زلزله 4.3 ریشتری هجدک...

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاندزلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند. زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند.زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد

پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد

پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد

زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند

تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده است

تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده است

تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده استاستان‌های تهران و البرز ساعت ۵۴ دقیقه پس از نیمه شب چهارشنبه با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند. تهران و البرز با زلزله ۴.۲...

زمین‌لرزه ٥.١ ریشتری حوالی هجدک پس‌لرزه بوده است

زمین‌لرزه ٥.١ ریشتری حوالی هجدک پس‌لرزه بوده است

زمین‌لرزه ٥.١ ریشتری حوالی هجدک پس‌لرزه بوده است زمین‌لرزه ٥.١ ریشتری حوالی هجدک پس‌لرزه بوده است زمین‌لرزه ٥.١ ریشتری حوالی هجدک پس‌لرزه بوده است

زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاندزلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر بار دیگر هجدک در استان کرمان را لرزاند. زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند زلزله ای به قدرت ۴.۲...

زمین‌لرزه 4 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند

زمین‌لرزه 4 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند

زمین‌لرزه 4 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزانددقایقی قبل زلزله‌ای به بزرگی ۴. ۲ ریشتر کوزران را در کرمانشاه لرزاند. زمین‌لرزه 4 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند دقایقی قبل زلزله‌ای به بزرگی ۴. ۲ ریشتر...