برچسب زده شده: ریشتر

زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاندزمین لرزه‌ای با قدرت ۳. ۴ در مقیاس ریشتر ازگله در شهرستان ثلاث باباجانی را لرزاند. زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند زمین...

گسل مشا در دماوند قابلیت زلزله تا هفت ریشتر را دارد/ تهدید زلزله برای ۵۵ درصد از واحدهای مسکونی تهران

گسل مشا در دماوند قابلیت زلزله تا هفت ریشتر را دارد/ تهدید زلزله برای ۵۵ درصد از واحدهای مسکونی تهران

گسل مشا در دماوند قابلیت زلزله تا هفت ریشتر را دارد/ تهدید زلزله برای ۵۵ درصد از واحدهای مسکونی تهرانعضو مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در...

 زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

 زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

 زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند زلزله ای به بزرگی ۶.۱ دهم مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز شنبه بخش های شرقی اندونزی را به لرزه در آورد.  زلزله ای به...