برچسب زده شده: ریل‌گذاری

با «اعدام» ریل‌گذاری مفاسد اقتصادی متوقف می‌شود؟

با «اعدام» ریل‌گذاری مفاسد اقتصادی متوقف می‌شود؟

با «اعدام» ریل‌گذاری مفاسد اقتصادی متوقف می‌شود؟ با «اعدام» ریل‌گذاری مفاسد اقتصادی متوقف می‌شود؟ با «اعدام» ریل‌گذاری مفاسد اقتصادی متوقف می‌شود؟

نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرند

نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرند

نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرندمعاون مرکز تخصصی مهدویت گفت: در مسائل فرهنگی باید به تعابیر مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای داشت و ریل‌گذاری مسائل فرهنگی برعهده مجلس است. نمایندگان مجلس ریل‌گذاری...