برچسب زده شده: زلزله ریشتری

زلزله ۴.۴ ریشتری در استان هرمزگان

زلزله ۴.۴ ریشتری در استان هرمزگان

زلزله ۴.۴ ریشتری در استان هرمزگانزلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر دقایقی پیش شهر تخت در استان هرمزگان را لرزاند. زلزله ۴.۴ ریشتری در استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر دقایقی پیش شهر تخت...

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر هجدک در استان کرمان را لرزاند. زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر هجدک در استان کرمان را لرزاند.زلزله ۴.۶...

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهابزمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سر...

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاندزلزله‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند زلزله‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند.زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه...

زلزله ۱. ۴ ریشتری کوهبنان را لرزاند

زلزله ۱. ۴ ریشتری کوهبنان را لرزاند

زلزله ۱. ۴ ریشتری کوهبنان را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۹. ۳ ریشتر حوالی هجدک کرمان را ساعت ۴۰: ۱۹: ۲۱ امشب در طول جغرافیایی ۲۱. ۵۷ و عرض جغرافیایی ۸۱. ۳۰ لرزاند. زلزله ۱....

زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند

زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند

زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاندزلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند. زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند.زلزله ۳.۵...

زلزله ۴/۳ ریشتری در قوچان

زلزله ۴/۳ ریشتری در قوچان

ساعت ۲۰ و پنجاه و شش دقیقه امشب زلزله ای به بزرگی ۴/۳ ریشتر در شهرستان قوچان واقع در خراسان رضوی به وقوع پیوست. cars ورزشی