برچسب زده شده:  زلزله لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند. زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند.زلزله 4.3 ریشتری هجدک...

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر هجدک در استان کرمان را لرزاند. زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر هجدک در استان کرمان را لرزاند.زلزله ۴.۶...

زلزله ۴.۲ ریشتری کوهبنان در استان کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری کوهبنان در استان کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری کوهبنان در استان کرمان را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۲۲ و ۱۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه امشب (جمعه) حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند. زلزله ۴.۲ ریشتری کوهبنان...

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاندزلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند. زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند.زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاندزمین لرزه به شدت ۵ ریشتر با مشخصات ذیل حوالی سومار از استان کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند زمین...

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاندزلزله‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند زلزله‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند.زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه...

زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند زلزله 5.1 ریشتری «سرپل ذهاب» را لرزاند

زلزله ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد

زلزله ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد

زلزله ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شدرسانه‌های خبری از وقوع یک زمین لرزه نسبتا قوی در ژاپن خبر می‌دهند. زلزله ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد رسانه‌های خبری از وقوع یک زمین...

زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند زلزله ۴.۷ ریشتری استان فارس را لرزاند

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاندزلزله‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش‌هایی از استان‌های فارس و بوشهر را لرزاند. زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند زلزله‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش‌هایی از استان‌های فارس و...