برچسب زده شده: زلزله هجدک

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند. زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند.زلزله 4.3 ریشتری هجدک...

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند زلزله ۴.۳ ریشتری «هجدک» کرمان را لرزاند

جزئیات زلزله و پس‌لرزه‌های شدید هجدک کرمان

جزئیات زلزله و پس‌لرزه‌های شدید هجدک کرمان

جزئیات زلزله و پس‌لرزه‌های شدید هجدک کرمانمرکز لرزه نگاری کشور جزئیات زلزله 6.1 ریشتری صبح امروز هجدک کرمان را اعلام کرد. جزئیات زلزله و پس‌لرزه‌های شدید هجدک کرمان مرکز لرزه نگاری کشور جزئیات زلزله...