برچسب زده شده: زمان امتحانات پایان ترم دانشجویان شاهد مشخص شد

زمان امتحانات پایان ترم دانشجویان شاهد مشخص شد

زمان امتحانات پایان ترم دانشجویان شاهد مشخص شد

زمان امتحانات پایان ترم دانشجویان شاهد مشخص شد ايسنا : امتحانات پایان ترم نیمسال جاری دانشگاه شاهد از تیر ماه شاهد آغاز می شود و تا ۷ مرداد ادامه دارد. بر اساس اعلام معاونت آموزشی...