برچسب زده شده: زنان

سفارش پیامبر (ص) در مورد زنان و جایگاه آنها

سفارش پیامبر (ص) در مورد زنان و جایگاه آنها

سفارش پیامبر (ص) در مورد زنان و جایگاه آنها سفارش پیامبر (ص) در مورد زنان و جایگاه آنها سفارش پیامبر (ص) در مورد زنان و جایگاه آنها

سهم فعالیت‌های فرهنگی زنان در دانشگاه آزاد نامطلوب است

سهم فعالیت‌های فرهنگی زنان در دانشگاه آزاد نامطلوب است

سهم فعالیت‌های فرهنگی زنان در دانشگاه آزاد نامطلوب استمدیر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد گفت: سهم فعالیت‌های فرهنگی زنان در دانشگاه آزاد نامطلوب است. سهم فعالیت‌های فرهنگی زنان در دانشگاه آزاد نامطلوب است مدیر...

تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقین

تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقین

تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقینمدتی است با بی سامانی در حوزه امور هنری وزارت ارشاد و اداره تئاتر برخی نمایش های مسئله دار و دارای جنبه های مختلف ضدمردمی،...

لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی/ اقدامات مولاوردی را ادامه می‌دهم

لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی/ اقدامات مولاوردی را ادامه می‌دهم

لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی/ اقدامات مولاوردی را ادامه می‌دهم لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی/ اقدامات مولاوردی را ادامه می‌دهم لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان»...

حضور زنان در کابینه/هشدار آمریکایی‌ها به ترامپ/ادامه واکنش‌ها به حواشی تحلیف …

حضور زنان در کابینه/هشدار آمریکایی‌ها به ترامپ/ادامه واکنش‌ها به حواشی تحلیف …

حضور زنان در کابینه/هشدار آمریکایی‌ها به ترامپ/ادامه واکنش‌ها به حواشی تحلیف … حضور زنان در کابینه/هشدار آمریکایی‌ها به ترامپ/ادامه واکنش‌ها به حواشی تحلیف … حضور زنان در کابینه/هشدار آمریکایی‌ها به ترامپ/ادامه واکنش‌ها به حواشی...

حسینی:  چینش کابینه دوازدهم نشان دهنده شنیده شدن صدای زنان باشد

حسینی: چینش کابینه دوازدهم نشان دهنده شنیده شدن صدای زنان باشد

حسینی: چینش کابینه دوازدهم نشان دهنده شنیده شدن صدای زنان باشد حسینی: چینش کابینه دوازدهم نشان دهنده شنیده شدن صدای زنان باشد حسینی: چینش کابینه دوازدهم نشان دهنده شنیده شدن صدای زنان باشد

امروز به اسم آزادی تمام حقوق زنان را می‌گیرند/ خشونت علیه زنان از گذشته بوده و امروز اسامی زیبا یافته است

امروز به اسم آزادی تمام حقوق زنان را می‌گیرند/ خشونت علیه زنان از گذشته بوده و امروز اسامی زیبا یافته است

امروز به اسم آزادی تمام حقوق زنان را می‌گیرند/ خشونت علیه زنان از گذشته بوده و امروز اسامی زیبا یافته است عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه امروز و در جاهلیت...

احترام به زنان از شعار تا عمل

احترام به زنان از شعار تا عمل

احترام به زنان از شعار تا عمل دولت ‌های سازندگی و اصلاحات به جای آنکه بر اساس آموزه های دینی و تعالیم اسلامی به جایگاه زن و خانواده بپردازد، الگوهای غربی و فمینیستی را...

مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند

مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند

مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند مشاور امور زنان سازمان اوقاف گفت: زن به عنوان سنگربان و محافظ خانواده باید مزین به فضائل اخلاقی باشد. مشاور امور...

بهبود وضعیت زنان درگروی تشکیل مجلس معتدل

بهبود وضعیت زنان درگروی تشکیل مجلس معتدل

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تشکیل مجلس معتدل می‌تواند موجب بهبود وضعیت زنان و خانواده‌های ایرانی شود چراکه تنش و درگیری مداوم میان دولت و مجلس کاهش تمرکز در پرداختن...