برچسب زده شده: «زنده رییس

«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان

«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان

«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستانرییس جمهوری در دیدار علما و نخبگان پاکستان با تاکید بر این که اسلام به عنوان دین میانه‌روی، اعتدال و...