برچسب زده شده: زنگنه قالیباف

خواسته‌های زنگنه از روحانی و قالیباف

خواسته‌های زنگنه از روحانی و قالیباف

دخترهای قد و نیم ‌قد مقابلش ایستاده‌اند و آواز می‌خوانند. خودش با دقت می‌شنود، آب گرم می‌نوشد و گاهی هم‌صدا با آن‌ها سوار نت‌ها می‌شود. پیانو به‌خوبی از پس همراهی با صدای دختران برمی‌آید...