برچسب زده شده: / زورگیرها

کارتون / 3 نکته کلیدی برای مقابله با زورگیرها

کارتون / 3 نکته کلیدی برای مقابله با زورگیرها

محمدرضا میرشاه‌ولد، 3 نکته آموزشی برای مقابله با زورگیرها را دستمایه کارتون زیر قرار داده است. آلرژی و تغذیه اتوموبیل