برچسب زده شده: زوریخ به

راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیس

راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیس

راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیسجمعی از شهروندان مخالف ترامپ و نظام سرمایه داری در سوئیس، با انجام راهپیمایی در زوریخ، خواستار لغو سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان شدند....