برچسب زده شده: «زیر آفتاب»

برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب

برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب

برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب«انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشته است»! این خلاصه و عصاره همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی رسانه‌ای آمریکا در سال‌های متمادی و منظور آنها از نفوذ دادن افراد آلوده و فاسد...

فیلم/ نماهنگ «زیر سایه آفتاب»

فیلم/ نماهنگ «زیر سایه آفتاب»

فیلم/ نماهنگ «زیر سایه آفتاب» فیلم/ نماهنگ «زیر سایه آفتاب» فیلم/ نماهنگ «زیر سایه آفتاب»