برچسب زده شده: ساله بعد

تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند ساله

تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند ساله

تحرک بازار مسکن بعد از خواب چند سالهتعداد معاملات آپارتمان هاي مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد...