برچسب زده شده: ساله پاسخ

تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم

تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم

تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم نماینده مجلس دهم در مورد تصویب تحریم‌های ۱۰ ساله توسط کنگره آمریکا، گفت: قطعاً تصویب این تحریم‌‌ها نقض آشکار...