برچسب زده شده: سالگی+تصاویر و

متلک پرانی جالب «بنز» و «بی.ام.و» در جشن سالگی+تصاویر

متلک پرانی جالب «بنز» و «بی.ام.و» در جشن سالگی+تصاویر

در سالروز ۱۰۰ سالگی خودروساز آلمانی مشهور یعنی بی.ام.و، دیگر خودروساز مشهور آلمانی یعنی بنز، کنایه‌ای به رقیبش زد و پاسخش را هم دریافت کرد! free download movie موبایل دوستان