برچسب زده شده: سامانه شنبه

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبهمدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب و غرب کشور از روز شنبه خبر داد . ورود سامانه بارشی به کشور...