برچسب زده شده: سامانه شود

سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود

سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود

سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طراحی سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی اشاره و بیان کرد: این سامانه به زودی راه...