برچسب زده شده: «سامسونگ» کند/پیگیری

«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانی

«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانی

«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانیدادستان کل کشور گفت: سامسونگ اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند چراکه در غیر این صورت با این شرکت در داخل ایران برخورد می‌کنیم. «سامسونگ»...