برچسب زده شده: «سانچی» رعایت

پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده

پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده

پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کردهبررسی‌های اولیه مقام‌های نیروی دریایی در پاناما نشان می‌دهد نفت‌کش ایرانی سانچی، پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده است. پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده بررسی‌های اولیه مقام‌های...