برچسب زده شده: سایه رکودزا»

سایه «رانت رکودزا» روی بازار مسکن

سایه «رانت رکودزا» روی بازار مسکن

نقش نهاد‌‌های مجهز به منابع و تسهیلات در قفل ناخواسته بازار ملک راهکار دفتر برای رفع «۱+۴» منشأ رکود . دانلود آهنگ جدید خبرگذاری خوزستان