برچسب زده شده: ستاد شد

رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد تهران شد

رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد تهران شد

رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد تهران شدرئیس ستاد ارتش ترکیه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد تهران شد رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.رئیس ستاد ارتش ترکیه...

اولین جلسه ستاد گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا برگزار شد

اولین جلسه ستاد گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا برگزار شد

اولین جلسه ستاد گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا برگزار شد اولین جلسه ستاد گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا با حضور حجت‌الاسلام قاضی عسگر برگزار شد. اولین جلسه ستاد گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا برگزار...

کمیته ستاد نوروزی حوزه ICT ایجاد شد

کمیته ستاد نوروزی حوزه ICT ایجاد شد

شناسائی نقاط پرتردد در هر یک از شهرها و جاده‌های کشور و تقویت آنتن‌دهی متناسب با ازدحام آن نقطه، پاسخگوئی مناسب مراکز پاسخگوئی و بررسی و شناسائی نقاط پرحادثه جاده‌های کشور به منظور پوشش‌دهی...