برچسب زده شده: «سرایا سوریه

عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند

عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند

عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوندسخنگوی «سرایا اهل‌الشام» از خروج تروریست‌های عضو این جنبش از عرسال خبر داد. عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند سخنگوی «سرایا...