برچسب زده شده: «سربرنیتسا» می‌شود

جلاد «سربرنیتسا» دادگاهی می‌شود

جلاد «سربرنیتسا» دادگاهی می‌شود

جلاد «سربرنیتسا» دادگاهی می‌شود دادگاه رهبر سابق صرب‌های بوسنی به اتهام نسل کشی و جنایت جنگی برگزار خواهد شد. جلاد «سربرنیتسا» دادگاهی می‌شود (image) دادگاه رهبر سابق صرب‌های بوسنی به اتهام نسل کشی و...