برچسب زده شده: سرویس‌

دیدار و رایزنی رئیس سرویس اطلاعاتی روسیه با همتایان آمریکایی خود

دیدار و رایزنی رئیس سرویس اطلاعاتی روسیه با همتایان آمریکایی خود

دیدار و رایزنی رئیس سرویس اطلاعاتی روسیه با همتایان آمریکایی خودمدیر سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه برای رایزنی و مشاوره با همتایان آمریکایی خود به آمریکا سفر کرد. دیدار و رایزنی رئیس سرویس اطلاعاتی روسیه...

سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!

سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!

سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!رئیس شورای شهر تهران گفت: سوله‌های اسکان اضطراری شهرداری تهران فوراً پس از زلزله اخیر در اختیار مردم قرار گرفت...