برچسب زده شده: «سرو مخاطب

«سرو زیر آب» فیلمی شریف و شاعرانه است/ رو راستی با مخاطب

«سرو زیر آب» فیلمی شریف و شاعرانه است/ رو راستی با مخاطب

«سرو زیر آب» فیلمی شریف و شاعرانه است/ رو راستی با مخاطبجعفر گودرزی منتقد سینما معتقد است که فیلم «سرو زیر آب» اثری شریف، ارزشمند، شاعرانه و با مخاطب خود رو راست است. «سرو...