برچسب زده شده: «سعد رئیس

«سعد الحریری» با رئیس جمهور مصر دیدار می‌کند

«سعد الحریری» با رئیس جمهور مصر دیدار می‌کند

«سعد الحریری» با رئیس جمهور مصر دیدار می‌کنددفتر ریاست جمهوری مصر از برنامه دیدار نخست وزیر مستعفی لبنان با عبدالفتاح السیسی خبر داد. «سعد الحریری» با رئیس جمهور مصر دیدار می‌کند دفتر ریاست جمهوری...