برچسب زده شده: «سعد سوریه

تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریه

تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریه

تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریهنخست‎وزیر لبنان بر انتقال قدرت در سوریه و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور زیر نظر سازمان ملل بر اساس بیانیه ژنو ۱ تاکید کرده است. تاکید...