برچسب زده شده: «سلوک دو

«سلوک انقلابی» و «مردمی بودن» دو امتیاز مهم مرحوم آیت‌الله آقانجفی است

«سلوک انقلابی» و «مردمی بودن» دو امتیاز مهم مرحوم آیت‌الله آقانجفی است

«سلوک انقلابی» و «مردمی بودن» دو امتیاز مهم مرحوم آیت‌الله آقانجفی است «سلوک انقلابی» و «مردمی بودن» دو امتیاز مهم مرحوم آیت‌الله آقانجفی است «سلوک انقلابی» و «مردمی بودن» دو امتیاز مهم مرحوم آیت‌الله...