برچسب زده شده: «سلوک می‌شود

یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود

یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود

یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شودنهمین سالگرد تدفین دو شهید گمنام و شهدای دانشجوی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود. یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود نهمین سالگرد...