برچسب زده شده: سنتی آید

منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آید

منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آید

منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آیدآثار کارگاه منسوجات سنتی که ۴ تا ۱۱ آذر در گالری سعدآباد برگزار شد، ۱۰ و ۱۱ دی در گالری سعدآباد در معرض عموم قرار خواهد گرفت....