برچسب زده شده: سندی‌

استراتژی جدید آمریکا تنها سندی روی کاغذ نیست

استراتژی جدید آمریکا تنها سندی روی کاغذ نیست

استراتژی جدید آمریکا تنها سندی روی کاغذ نیسترئیس جمهوری روسیه راهبرد امنیتی جدید آمریکا را مقابله‌جویانه خواند. استراتژی جدید آمریکا تنها سندی روی کاغذ نیست رئیس جمهوری روسیه راهبرد امنیتی جدید آمریکا را مقابله‌جویانه...

روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد

روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد

روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که کارشناسان روسی “بیانیه مسکو” را طراحی و تدوین کرده اند که...