برچسب زده شده: سندی آن

سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!

سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!

سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!مسئولین دانشگاه‌ها اکثرا بر روی اینکه لیست سیاهی برای ورود افراد به دانشگاه‌ها وجود ندارد متفق‌القول...