برچسب زده شده: سنگینی

داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده است

داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده است

داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده استعبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش در غرب عراق از آزادسازی روستاهای جدید و هلاکت ده‌ها تکفیری و...