برچسب زده شده: «سواد دانش‌آموزان

نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزان

نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزان

نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزانفعال شبیه‌سازی آزمون «پرلز» در آستانه برگزاری آزمون «پرلز» و «پرلزلیترسی» در ایران و 50 کشور جهان، با اشاره به برگزاری مرحله دیگری از این آزمون‌های بین‌المللی – تیمز...