برچسب زده شده: سوریه، به

سوریه، هوشیار و دست به ماشه

سوریه، هوشیار و دست به ماشه

سوریه، هوشیار و دست به ماشهخبر‌های مختلف بیانگر آن است که توطئه مهم و ترکیبی علیه سوریه با «شکست اولیه» مواجه شده و چنانچه غفلت شود می‌تواند بازتولید شده و تأثیر مهمی بر تحولات...