برچسب زده شده: سومین آبادی

سومین نکوداشت شهید رکن آبادی

سومین نکوداشت شهید رکن آبادی

سومین نکوداشت شهید رکن آبادیسومین نکوداشت شهید رکن آبادی دوشنبه 2 بهمن ماه با حضور سردار نقدی و خانواده شهید رکن آبادی در تالار دیپلماتیک برگزار شد سومین نکوداشت شهید رکن آبادی سومین نکوداشت...