برچسب زده شده: سوچی بیانیه

استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچی

استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچی

استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچیدولت سوریه ضمن استقبال از بیانیه پایانی گفتگوهای طرف های سوری در شهر سوچی روسیه اعلام کرد که حل و فصل سیاسی بحران باید بدون هرگونه مداخله خارجی...